[Ελληνικά]  [English] [Τράπεζες]  Εικόνα που περιέχει αντικείμενο

Η περιγραφή δημιουργήθηκε με υψηλή αξιοπιστία

Main: Old Port of Tinos next to Hotel Posidonio (Pier 1)

Branch: Opposite the "Exedra" between the old & the new road to Church (Pier 2)

 

Call Center: +30 2283024241 -2 (8 lines) Fax: +30 2283024243

 

e-mail:   malliaristravel@hotmail.com

 

Dear Travelers,

You can make your reservation to and from Tinos, but also from Piraeus or Rafina to all the routes that our companies offer. Our office cooperates with all the major shipping companies operating in the Cyclades, the Dodecanese, the northern Aegean and Crete, offering you a comfortable journey and personalized service so do not hesitate to contact us by phone or e -mail for any information you need about planning your trip to Tinos or other.

Your payment can be safely deposited in our bank account (access to all major banks) or with debit / credit cards (except AM-EX), which protects you from hidden costs and other charges. You receive on your mobile phone a code that corresponds to your tickets and you can print them at the company's kiosk at your port of departure or you can have them (selected companies) directly on your phone as an electronic ticket.

Apart from individual trips, our office can find the best prices for group trips / events such as weddings, christenings, pilgrimages, sports events, excursions to tourist offices or clubs, etc.

We are here to make your trips easier and more trouble-free.